ESF-project (Re)-Activate zet niet-beroeps­ac­tie­ven aan het werk

Re-activate brengt niet-beroepsactieve Gentenaars in contact met werkgevers die hen kansen willen geven. Hoe doen we dat?

jobdag bouw

Hoe motiveer je mensen die al een poosje niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt om toch opnieuw aan de slag te gaan? En hoe breng je hen in contact met Gentse bedrijven die dringend op zoek zijn naar nieuw personeel? Dat zijn de vragen die gesteld worden binnen het ESF-project (Re)-Activate, met als doel vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Een stevige uitdaging die Stad Gent aanpakt in een breed partnerschap met sectorale opleidingsfondsen, bedrijven, VDAB …  

Waarover gaat (Re)-Activate?

(Re)-Activate is een tewerkstellingsproject waarbij Stad Gent en haar partners de lokale niet-beroepsactieve arbeidsreserve willen laten instromen in knelpuntberoepen in de bouw-, horeca- en dienstenchequesector. Het gaat om jobs zoals poetsvrouw, hulp aan huis, stellingbouwer, metser, kamermeisje, afwasser ...

De niet-beroepsactieve arbeidsreserve in Gent is een doelgroep die wil en kan werken, maar de stap naar de arbeidsmarkt soms te groot vindt. Dat gaat over 55-plussers, anderstalige nieuwkomers, huismoeders, mensen die werken in het zwarte circuit, mensen die deels arbeidsongeschikt zijn … Zij ervaren allerlei drempels in hun zoektocht naar werk. Soms hebben ze ook nood aan extra begeleiding, die een werkgever niet altijd kan bieden door een gebrek aan tijd of kennis. Nochtans zijn er heel wat werkgevers die deze inactieve arbeidsreserve graag kansen willen geven.

Het (Re)-Activate-project focust op instroom (toeleiding, matchen, screenen …) en op ondersteuning van de werkgever door hem te ontzorgen bij vragen rond mobiliteit, opleiding, taal …

Inzetten op instroom met via-via-werving

Om de juiste profielen aan te trekken voor de verschillende vacatures in knelpuntberoepen, wordt ingezet op via-via-werving. Werknemers binnen de sector en de bedrijven zelf gaan als ‘ambassadeurs’ op zoek naar geschikte kandidaten in hun eigen netwerk (familie, vrienden, buren, kennissen …). Ze doen dat in persoonlijke gesprekken en via sociale media.

Uit onderzoek blijkt dat via-via-werving een aantal voordelen heeft: de kwaliteit van de kandidaten is beter, de tewerkstelling is meestal duurzamer en de betrokkenheid van de medewerkers is hoger.

De partners binnen Re-Activate kiezen ervoor om niet te werken met financiële incentives maar wel met ambassadeurs vanuit de trots voor hun job. 

Je vindt het draaiboek en meer informatie op stad.gent/viaviawerving

programma

Drie sectoren, drie keer een andere aanpak

Aanspreekpunt bij Stad Gent ontzorgt de werkgever

Eens de stap via-via gezet is naar een werkgever of sector, kan de werkgever een beroep doen op het aanspreekpunt binnen de Stad Gent. Dat gaat dan actief aan de slag met de vragen van de werkgevers en probeert steeds een concrete oplossing te bieden.

Partners (Re)-Activate

Om dit project te realiseren bundelen verschillende partners hun krachten: Stad Gent, de sectorale opleidingsfondsen Horeca Forma, Constructiv en Vorm Dienstencheques, VDAB en verschillende werkgevers waaronder Het Toverstokje en Holiday Inn. (Re)-Activate wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Het project Re-Activate wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.