Overige jeugd­ver­e­ni­gin­gen bij Roeland vzw

Praktisch

  • Roeland vzw — Krijgslaan 18, 9000 Gent
  • Voor jongeren van 6 tot 19 jaar
  • Toegankelijk voor personen met een functiebeperking

Beschrijving van de activiteit

We organiseren taalvakanties Nederlands, Frans en Engels voor kinderen en jongeren tijdens alle schoolvakanties. Daarnaast hebben we ook een aanbod stadsbezoeken in een vreemde taal voor scholen. We leren anderstalige nieuwkomers en kinderen met een taalachterstand Nederlands op een speelse manier.
Er worden inspanningen geleverd voor kinderen en jongeren met financieel minder draagkracht

Organisatie

Roeland vzw

Samenvatting

Download de samenvatting als pdf