Gent herdenkt de wereldoorlogen

De Stad Gent ondersteunt diverse herdenkingsmomenten in Gent.

Een terugblik op onze eigen moderne geschiedenis – in haar totaliteit en complexiteit – zet aan tot nadenken. Het uitbouwen van een maatschappelijk model waarin de voorwaarden voor duurzame vrede structureel worden verankerd gaat gepaard met uitdagingen. Zoveel is duidelijk. Stilstaan bij het recente verleden kan bijdragen tot collectieve lessen: de impact van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie (in hun meest extreme vorm) zetten aan tot reflectie. Maar het verleden toont ons ook hoe belangrijk verwerken is om nieuwe conflicten te vermijden. Een conflict richt diepmenselijke en maatschappelijke schade aan. Dat maakt de weg naar duurzame vrede fragiel. Herdenken is daarom onlosmakelijk verbonden met verwerken.

Het einde van de eerste twee wereldoorlogen in onze regio betekende jammer genoeg niet het einde van oorlog en conflict in de wereld. De in onze stad aanwezige historische bagage is dan ook de basis om te blijven nadenken over en bij te dragen aan duurzame vrede in andere delen van de wereld. Want wat tot onze geschiedenis behoort blijft dagdagelijkse realiteit voor tal van gemeenschappen wereldwijd.

Mensen die het hebben meegemaakt zijn het over één ding eens: “dit nooit meer”. De Stad Gent wil actief bijdragen tot herdenken en verwerken en staat open om samen na te denken over specifieke of éénmalige activiteiten.

Hieronder vind je een overzicht van herdenkingen die jaarlijks door de Stad Gent ondersteund worden. Iedereen is van harte welkom om deze herdenkingen bij te wonen. 

programma

Jaarlijkse herdenkingsmomenten in Gent