Projectsubsidies voor projecten van Gentse verenigingen in het Zuiden: Gentenaars zonder Grenzen

Gentse verenigingen die een project opzetten in een ontwikkelingsland, kunnen hiervoor een subsidie tot 4.000 euro krijgen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Gentse verenigingen die een project opzetten in een ontwikkelingsland (Afrika, Azië, Latijns-Amerika), kunnen hiervoor een subsidie krijgen.

In het verleden zijn al opleidingsreeksen rond grondrechten in Latijns-Amerika ondersteund, herbebossingsprojecten in Afrika, emanciperende projecten voor vrouwen in Azië en de opstart van gezondheidscentra en scholen in vele landen in het Zuiden.

Alle Gentse verenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie, met uitzondering van erkende NGO’s of hun lokale afdelingen.

Voorwaarden

Deze subsidie is toegankelijk voor alle Gentse verenigingen zonder winstoogmerk. Erkende Noord-Zuid NGO's zijn uitgeloten van deze subsidielijn.

Indienen kan jaarlijks voor 1 oktober.

Een vereniging kan pas een nieuw project indienen als alle voorgaande projecten volledig verantwoord zijn.

Enkele belangrijke criteria waaraan projecten in het Zuiden moeten voldoen, zijn:

  • Projecten moeten duurzaam zijn (bijvoorbeeld: ondersteund worden door de lokale bevolking)
  • De aanvrager moet kunnen aantonen dat het project niet stopt na ondersteuning door de Stad Gent
  • De vereniging informeert de Gentse bevolking over het project waarvoor ze subsidies van de Stad Gent ontvangt.

Bedrag

De aanvrager bepaalt zelf het gevraagde subsidiebedrag. Elk project kan maximaal 4.000 euro subsidie ontvangen.

De aanvragende vereniging financiert zelf ook een deel van het project: de subsidie mag maximaal 75% van de projectkost bedragen.

Benodigdheden

Aanvragen moeten gebeuren op het juiste aanvraagformulier.

Procedure

Aanvragen voor 1 oktober (jaarlijks)

Indieners krijgen de gelegenheid om hun project mondeling toe te lichten voor een adviescommissie. Dit is niet verplicht, wel aangeraden.

Voor eind november wordt de beslissing per brief gecommuniceerd.