Geestig samenleven in Gent

Studenten: hou het wijs in Gent! Tips om geestig samen te leven met de vaste inwoners uit je buurt.

Er zijn 260.000 Gentenaars en 80.000 studenten in Gent, waarvan de kleine helft op kot zit. Voor zowel studenten als voor Gentenaars is het belangrijk dat dit samenleven prettig verloopt. Door een verschil in leefritme, is dat niet altijd makkelijk.

1. Begin met een goed gesprek

Tijdig een gesprek aangaan met jouw buren, kan irritaties of problemen al oplossen. Belangrijk is dat je vraagt of duidelijk uitlegt wat het probleem is (wat, waar en wanneer) en dat jullie bereid zijn om naar elkaars verhaal te luisteren.

2. Kom je er met jouw buren niet uit?

Schakel de hulp in van de studentenpreventiecoaches, zij zoeken samen met jullie naar oplossingen en bemiddelen waar nodig.

3. Projecten en ludieke acties

De Stad Gent wil met tal van projecten en ludieke acties de verstandhouding tussen Gentenaars en studenten positief beïnvloeden. Zo kan nachtlawaai, het verkeerd aanbieden van afval of het hinderlijk stallen van fietsen, vaak onbewust gedaan, voor veel ergernis zorgen.

Uiteindelijk gelden voor iedereen dezelfde regels, dus wie deze overtreedt loopt het risico een GAS-boete te krijgen. Meer info over het GAS-reglement vind je hier.