Geschiedenis van Stationsbuurt Zuid

Een brokje geschiedenis over de wijk Stationsbuurt Zuid.

Het gebied waar de wijk Stationsbuurt Zuid zich nu bevindt, situeert zich ten zuiden en buiten de historische stad. De buurten Sint-Pieters-Aalst en Aaigem maakten deel uit van het Sint-Pietersdorp ‘buiten de muren’ of Sint-Pieters-Buiten, en dit tot 1795. Tot ver in de 20ste eeuw was het een overwegend landelijke buurt.

De geschiedenis van deze wijk kende een enorme omwenteling in het begin van de 20ste eeuw. Twee ontwikkelingen waren daarvoor cruciaal:

  • Organisatie van de Wereldtentoonstelling in 1913
  • Inplanting van het Sint-Pietersstation

Organisatie van de Wereldtentoonstelling

Voor de opbouw van de Wereldtentoonstelling werd een terrein tussen Kortrijksesteenweg, Oudenaardsesteenweg en De Pintelaan gekozen.

Na de Eerste Wereldoorlog werd op die plaats een centraal park aangelegd en werden de omliggende gronden verkaveld tot een residentiële wijk met voor die tijd kenmerkende architectuur.

Inplanting van het station Gent Sint-Pieters

De buurten buiten het gebied van de Wereldtentoonstelling ondergingen vooral invloed van de vestiging van het Sint-Pietersstation in 1910-1913. Hierdoor werden nieuwe straten getrokken, en kwam er ook meer bewoning.
De bouw van het Sint-Pietersstation zorgde er ook voor dat het tracé van de oude spoorlijn Gent-Kortrijk, aangelegd in 1839, werd verlegd.

Op dit oude tracé werd vervolgens de De Pintelaan aangelegd.