Tegemoetkoming voor socio-culturele uitgaven

Heeft u een actief dossier bij het OCMW? Ontvang dan een socio-culturele tegemoetkoming.

Met een actief dossier bij het Gentse OCMW kunt u voor uw socio-culturele uitgaven een tegemoetkoming ontvangen van 80% van de uitgaven.
De tegemoetkoming bestaat jaarlijks uit een budget van maximum 100 euro per persoon en maximum 400 euro per gezin. Dit budget kan onder meer aan het inschrijvingsgeld van de sportclub of de aankoop van sportmateriaal besteed worden.

Deze maatregel kan jaarlijks herzien worden.

Voor meer info kunt u terecht bij uw maatschappelijk werker of in een Gents welzijnsbureau in uw buurt.