Opleidingssubsidies sport

Volgen jouw trainers een vorming of organiseer je er één? Heb je homologatiekosten voor buitenlandse diploma's? Vraag dan deze subsidie aan.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent verleent opleidingssubsidies voor het volgen van vorming of voor het organiseren van vormingen om de kwaliteit van de sportieve werking van de medewerkers en/of van het bestuurskader van Gentse verenigingen te ondersteunen.
Via de opleidingssubsidie kan er eveneens een tegemoetkoming in de homologatiekosten van buitenlandse sportdiploma's aangevraagd worden.

Voorwaarden

De Stad Gent verleent de subsidies onder de volgende voorwaarden:

Voor het volgen van vormingen

 • de vorming wordt gevolgd door een lid van de aanvragende vereniging
 • het deelnemende lid oefent binnen de vereniging geen functie uit op professionele basis
 • het gaat over één van onderstaande vormingen:
  • een vorming georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool (VTS)
  • een door de VTS erkende vorming
  • andere sportgerelateerde vormingen mits goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen

Goed om weten: beroepsgerichte vormingen komen niet in aanmerking

Voor het organiseren van vormingen

 • de vorming staat open voor leden én niet-leden van de organiserende vereniging
 • de vorming wordt actief gepromoot buiten de vereniging
 • het gaat over één van onderstaande vormingen:
  • een vorming georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool (VTS)
  • een door de VTS erkende vorming
  • andere sportgerelateerde vormingen mits goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen

Goed om weten: beroepsgerichte vormingen komen niet in aanmerking

Als tegemoetkoming in de kosten voor homologatie van buitenlandse sportdiploma's

 • de homologatie gebeurt door een officiële Belgische of Vlaamse instantie
 • het gaat over een sportgelinkt diploma
 • een bewijs van de betaalde kosten samen met het gehomologeerde diploma wordt voorgelegd aan de Sportdienst

Opgelet: Deze subsidie is niet cumuleerbaar met een subsidie van een andere stadsdienst voor het volgen of het organiseren van dezelfde vorming of als tegemoetkoming in dezelfde homologatiekosten.

Doelgroep

Alle Gentse sportverenigingen en niet-commerciële Gentse verenigingen met een sportaanbod met een werking op het grondgebied van de Stad Gent, ongeacht of de vereniging al dan niet is erkend in toepassing van het Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging.

Indientermijn

Voor het volgen van vormingen

De aanvraag en het attest/diploma van slagen worden op het zelfde moment ingediend bij de Sportdienst.

Voor het organiseren van vormingen

De georganiseerde vorming heeft plaatsgevonden en een lijst met de deelnemers kan voorgelegd worden.

Als tegemoetkoming in de kosten voor homologatie van buitenlandse sportdiploma's.

Het buitenlands sportdiploma is gehomologeerd en de gemaakte kosten kunnen aangetoond worden.

Bedrag

 • Voor het volgen van een vorming bedraagt de subsidie 50% van het werkelijk betaald deelnamegeld per deelnemer, met een maximum van 150 euro per gevolgde vorming.
 • Voor het organiseren van een vorming bedraagt de subsidie 150 euro per organisatie van een vorming.
 • Voor de tegemoetkoming in de homologatiekosten van een buitenlands sportdiploma bedraagt de subsidie 50% van de werkelijk betaalde homologatie-kosten, met een maximum van 150 euro per homologatie.

Benodigdheden

Om een aanvraag tot opleidingssubsidies te doen, vul je het aanvraagformulier in. Je vindt dit formulier op deze pagina.

Procedure

Aanvraag

 • Je vraagt een opleidingssubsidie aan door het aanvraagformulier in te vullen. Dit aanvraagformulier vind je op deze pagina.
 • Je bezorgt ons het formulier via sportdienst@stad.gent of via de post aan de Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • Je ontvangt een schriftelijke of digitale bevestiging van jouw ingediende aanvraag.

Verwerking en advies

 • Je aanvraag zal onderzocht worden op ontvankelijkheid en zal inhoudelijk verwerkt worden op basis van dit reglement.
 • De Sportdienst legt de adviezen over alle dossiers per kwartaal voor aan het College van burgemeester en schepenen.

Beslissing en communicatie

 • Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van een advies van de Sportdienst binnen een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van het advies.
 • De Sportdienst brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing van het College van burgemeester en schepenen binnen 10 kalenderdagen.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidies gebeurt binnen 60 kalenderdagen na datum van de beslissing van het College van burgemeester en schepenen

Vul het downloadbare formulier in