Hulp bij familiaal geweld

Heb je te maken met familiaal geweld? Ontdek de hulp en ondersteuning die je in Gent kunt krijgen als betrokkene, getuige of professional.

Familiaal geweld header

Geweld in families komt vaker voor dan we denken, ook in Gent. Het neemt alle vormen aan en de impact kan groot zijn, of dat geweld nu fysiek geweld tegen kinderen of mentaal geweld tegen een partner of ouder is. Snel hulp zoeken is belangrijk.

Durf te praten: bel 1712

Familiaal geweld lost zichzelf niet op. 1712 is een professionele hulplijn voor alle vormen van geweld. Bel, mail of chat gratis en anoniem met een van de hulpverleners. Mailen of chatten kan vanuit de website www.1712.be.

programma

  • Actie tegen ouderenmis(be)handeling

    Stad Gent, in samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen en VLOCO, wil een vaak vergeten vorm van familiaal geweld onder de aandacht brengen: ouderenmis(be)handeling. Zorgen voor iemand die hulpbehoevend is of zelf zorg nodig hebben. Vroeg of laat maken we het allemaal mee. Maar wat als zorg omslaat in geweld? Met deze campagne willen we het thema bespreekbaar maken. 

Verhalen van anderen

Luister naar de podcasts