Formulieren Gele Doos

De gele doos, de snelste weg naar je medische info

'De gele doos' bevat medische en andere gegevens. Je bewaart ze in de koelkastdeur. Hulpverleners vinden zo snel de nodige informatie.

Wat is het?

'De gele doos' is een herkenbare gele bewaardoos voor cruciale persoons-, contact-, en medische gegevens. Ze moet in de koelkastdeur bewaard worden omdat dit een gemakkelijk vindbare plaats is voor hulpdiensten.
Wanneer ouderen in nood verkeren of vermist blijken, vinden diensten als brandweer, hulpverleners en politie sneller de nodige informatie.
De doos kan levens redden.

Waarom?
Stad Gent wil hiermee bijdragen tot een maximale toegang tot kwalitatieve en betaalbare zorg voor elke Gentenaar. Dergelijke initiatieven dragen bij tot het gezond ouder worden.

En verder?
De gele doos startte als een proefproject op 10 maart 2020 in de wijk Ledeberg, en werd positief geëvalueerd.
Vanaf 15 maart 2021 worden de dozen in de wijken Gentbrugge, Oud-Gentbrugge en Moscou-Vogelhoek verdeeld.

Het is de bedoeling om het project in 2022 verder uit te breiden naar alle Gentse wijken.​
Op termijn zullen alle zelfstandig wonende ouderen in Gent over een gele doos kunnen beschikken.

Voor wie?

Voor alle zelfstandig wonende burgers ouder dan 65 jaar.
Vanaf 15 maart 2021 komen de inwoners van Gentbrugge,Oud-Gentbrugge, en Moscou-Vogelhoek aan de beurt. Zij worden verwittigd per brief.
Na een positieve evaluatie zal het project ten vroegste in 2022 in alle overige Gentse wijken worden uitgerold.

Hoe?

Alle 65-plussers in de betrokken wijken krijgen vooraf een brief die uitnodigt om de gratis gele doos op te halen. Alle nodige info zoals locaties staan in de brief.

Familie en mantelzorgers kunnen de doos afhalen indien de oudere niet mobiel meer is.

Het invulstrookje mag vrijblijvend ingevuld en afgegeven worden in het lokaal dienstencentrum of bij de apotheker. Dat helpt om het project te evalueren.

Doos laten leveren?

Wie liever de doos aan huis laat leveren omdat zelf afhalen moeilijk is, kan een afspraak maken voor een stoepbezoek door te bellen naar het lokaal dienstencentrum in de buurt:

Lokaal Dienstencentrum Speltincx (voor mensen uit Gentbrugge en Oud-Gentbrugge):
bel 09 266 38 96 tijdens de openingsuren.

Lokaal Dienstencentrum De Knoop (voor mensen uit Moscou-Vogelhoek en Ledeberg):
enkel op donderdagvoormiddag: bel 09 266 45 80.
 

Waar?

De locaties waar de doos kan afgehaald worden staan in de brief (die de inwoners vooraf kregen) vermeld. Meestal is dat het lokaal dienstencentrum en de apotheker in de buurt.

Wat moet de burger doen na het ontvangen van de brief?

 • de doos afhalen
 • de persoons- contact- en medische gegevens van het boekje in de doos vervolledigen
 • naam en rijksregisternummer invullen op de sticker, en op de binnenkant van het deksel van de doos kleven
 • de doos in de deur van de koelkast opbergen
 • de blauwe sticker op de binnenkant van de voordeur kleven (zodat de hulpverlener meteen ziet dat er een doos in huis aanwezig is).

Prijs?

De gele doos is gratis af te halen door de doelgroep (mensen ouder dan 65 jaar en chronisch zieken), of door familie en mantelzorgers.

Wat zit er in de doos?

Ringboekje voor:

 • Persoonsgegevens of contactgegevens
 • Medische gegevens

Pochette voor:

 • Medicatieschema
 • Vermissingsfiche (optioneel):  enkel voor personen met dementie en dwaalgedrag

Stickerkaart met:

 • een blauwe sticker voor op de binnenkant van de deur te bevestigen
 • een sticker om aan de binnenkant van het deksel van de gele doos te kleven: met naam, rijksregisternummer, en een (uniek) doosnummer
 • noodnummers voor op het vaste telefoontoestel

Wie zijn de partners van het project?

Het project is een samenwerking tussen Stad Gent (Politie Gent, Dienst Communicatie, Departement Gezondheid en Zorg, lokale dienstencentra, …) en de Gentse ziekenhuizen (AZ Jan Palfijn Gent, AZ Sint-Lucas Gent, AZ Maria Middelares en UZ Gent), de beroepsvereniging Apothekers (KOVAG), de Huisartsenvereniging Gent, de Noodcentrale 112 – Oost-Vlaanderen, Het Vlaamse Kruis vzw, Rode Kruis Gent, de thuiszorgdiensten (Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw, Familiehulp, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Kring Zelfstandige Thuisverpleegkundigen Gent) en Hogent (opleiding Verpleegkunde Hogent).

Meer weten?
 

Voor algemene vragen of vragen over de locaties van de afhaalpunten:
Contacteer Gentinfo

 • tel.:09 210 10 10
 • mail: gentinfo@stad.gent
 • open van maandag tot en met zaterdag: van 8 tot 19 uur

Voor hulp bij het invullen van de medische gegevens:
Contacteer de huisarts.

Voor hulp bij het invullen van de (niet-medische) gegevens uit de doos:
Voor de wijk Ledeberg: maak een afspraak met het Lokaal Dienstencentrum De Knoop.


 

Voor promomateriaal:

Jessica Claeys, Departement Gezondheid en Zorg, Stad Gent., mail: jessica.claeys@stad.gent of bel: 09 266 95 00