iemand vult de formulieren van de Gele Doos in

De gele doos, de snelste weg naar je medische info

'De gele doos' bevat medische en andere gegevens. Je bewaart ze in de koelkastdeur. Hulpverleners vinden zo snel de nodige informatie.

Wat is het?

'De gele doos' is een herkenbare gele bewaardoos voor cruciale persoons-, contact-, en medische gegevens. Ze moet in de koelkastdeur bewaard worden omdat dit een gemakkelijk vindbare plaats is voor hulpdiensten.

Wanneer ouderen in nood verkeren of vermist blijken, vinden diensten als brandweer, hulpverleners en politie sneller de nodige informatie. De doos kan dus levens redden.

Wanneer de eigenaar van de doos de daarvoor bestemde sticker aan de binnenkant van de voordeur van zijn huis heeft bevestigd, is meteen ook duidelijk dat er een 'gele doos' aanwezig is.

Stad Gent wil hiermee bijdragen tot een maximale toegang tot kwalitatieve en betaalbare zorg voor elke Gentenaar. Dergelijke initiatieven dragen bij tot het gezond ouder worden.

Proefproject
De gele doos start als een proefproject vanaf 10 maart 2020 in de wijk Ledeberg.  Na een positieve evaluatie is het de bedoeling om het project uit te breiden naar alle Gentse wijken.​ De Stad Gent wil op termijn alle zelfstandig wonende ouderen in Gent de mogelijkheid bieden om gratis een gele doos af te halen.

Voor wie?

Voor alle zelfstandig wonende burgers in de wijk Ledeberg (met postcode 9050), ouder dan 65 jaar.

Hoe?

Alle 65-plussers in Ledeberg krijgen een brief met uitleg over het project en de uitnodiging om gratis een doos op te halen.

Ook de familie en mantelzorgers kunnen de doos afhalen indien de oudere niet mobiel meer is.

Het invulstrookje kan je vrijblijvend invullen en afgeven in je lokaal dienstencentrum of bij je apotheker. Dat helpt om het project te evalueren.

Waar?

De locaties waar de doos kan afgehaald worden staan in de brief vermeld. Meestal is dat in het lokaal dienstencentrum en bij de apotheker.

Wat moet de burger doen na het ontvangen van de brief?

 • de doos afhalen
 • de persoons- contact- en medische gegevens van het boekje in de doos vervolledigen
 • naam en rijksregisternummer invullen op de sticker, en op de binnenkant van het deksel van de doos kleven
 • de doos in de deur van de koelkast opbergen
 • de blauwe sticker op de binnenkant van de voordeur kleven (zodat de hulpverlener weet dat er een doos in de koelkast zit).

Prijs?

De gele doos is gratis af te halen door de doelgroep (mensen ouder dan 65 jaar en chronisch zieken), of door hun familieleden en/of mantelzorgers.

Wat zit er in de doos?

Ringboekje voor:

 • Persoonsgegevens of contactgegevens
 • Medische gegevens

Pochette voor:

 • Medicatieschema
 • Vermissingsfiche (optioneel):  enkel voor personen met dementie en dwaalgedrag

Stickerkaart met:

 • een blauwe sticker voor op de binnenkant van de deur te bevestigen
 • een sticker om aan de binnenkant van het deksel van de gele doos te kleven: met naam, rijksregisternummer, en een (uniek) doosnummer
 • noodnummers voor op het vaste telefoontoestel

Wie zijn de partners van het project?

Het project is een samenwerking tussen Stad Gent (diverse diensten zoals Politie Gent, Dienst Communicatie, Ouderenzorg, lokale dienstencentra, …) en de Gentse ziekenhuizen (AZ Jan Palfijn Gent, AZ Sint-Lucas Gent, AZ Maria Middelares en UZ Gent), de beroepsvereniging Apothekers (KOVAG), de Huisartsenvereniging Gent,  de Noodcentrale 112 – Oost-Vlaanderen, Het Vlaamse Kruis vzw, Rode Kruis Gent, en de thuiszorgdiensten (Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw, Familiehulp, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Kring Zelfstandige Thuisverpleegkundigen Gent).

Meer weten?
 

Voor algemene vragen of vragen over de locaties van de afhaalpunten:
Contacteer Gentinfo

 • tel.:09 210 10 10
 • mail: gentinfo@stad.gent
 • open van maandag tot en met zaterdag: van 8 tot 19 uur

Voor hulp bij het invullen van de medische gegevens:
Contacteer de huisarts.

Voor hulp bij het invullen van de (niet-medische) gegevens uit de doos:
Er zijn invulnamiddagen in het Lokaal Dienstencentrum (LDC) De Knoop, op dinsdag tussen 13 en 16.30 uur. Daarvoor moet een afspraak gemaakt worden met het LDC De Knoop:

Voor promomateriaal:
Jessica Claeys, Departement Ouderenzorg | Stad Gent

 • Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13, 9000 Gent
 • Postadres: Onderbergen 86, 9000 Gent
 • Mail: regie.ouderenzorg@stad.gent  of telefoon: 09 266 95 00