Assis­ten­tie­hon­den

Bekijk hier wat assistentiehonden zijn en wat de regelgeving daaromtrent is.

Inhoud:

Omschrijving

Assistentiehonden zijn honden die, na een gespecialiseerde training door een daarvoor erkend opleidingscentrum, worden toegekend aan een persoon met een beperking.

Soorten

Er bestaan verschillende soorten assistentiehonden :

• Blindgeleidehonden:

opgeleid om een blinde persoon te begeleiden in het zich buitenshuis veilig verplaatsen.

• Epilepsiehonden (of meldhonden):

opgeleid om het baasje te wijzen op een nakende aanval, het baasje terug bewust te laten worden tijdens een absence of het baasje te doen ontwaken uit de diepe slaap die dikwijls volgt op een aanval.

• Hulphonden:

opgeleid om voor een persoon met een motorische handicap op basis van een commando een bepaalde taak uit te voeren (zaken –bv sleutels oprapen, deuren openen, het licht of de computer aansteken, boodschappen dragen, betalen aan de kassa, helpen bij het aan- en uitkleden, de telefoon of afstandsbediening brengen, de onmiddellijke omgeving verwittigen als de persoon is gevallen, …).

• Signaalhonden:

opgeleid om dove en slechthorende personen te wijzen op geluiden in de omgeving.

• Sociale honden:

opgeleid ter bevordering van de integratie en het sociaal contact

Er bestaan nog wel meer honden die opgeleid worden om personen met een handicap of aandoening te assisteren (Alzheimer, suikerziekte, kanker, autisme…). Daarvan staat de opleiding echter nog in de kinderschoenen.

Ongeacht het soort opleiding worden dit allemaal 'Assistentiehonden' genoemd.

.

Regelgeving

Assistentiehonden zijn toegelaten op publieke plaatsen.

Wie personen met een assistentiehond weigert op publieke plaatsen, riskeert een politieboete. (decreet van 19 juni 2013).

Bij inbreuken kunnen mensen met een assistentiehond op elk moment van de dag onmiddellijk de politie bellen. Publieke plaatsen zijn toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een handicap vergezeld van een assistentiehond. Wie mensen weigert omwille van een assistentiehond, discrimineert en riskeert uiteindelijk een strafrechtelijke sanctie.