Tussenkomst voor culturele, sportieve of sociale activiteiten

Financiële hulp die bepaalde vrijetijdsactiviteiten toegankelijker maakt.

Waar gaat het over?

Als je met een beperkt budget moet rondkomen, is het moeilijker om actief deel te nemen aan Gentse vrijetijdsactiviteiten.
Daarom kan OCMW Gent haar cliënten helpen met een tussenkomst voor culturele, sportieve of sociale activiteiten.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

Iedereen die een actief dossier heeft bij OCMW Gent.
Personen zonder wettig verblijf en cliënten die geschorst of gesanctioneerd zijn door de RVA komen niét in aanmerking. Kinderen met wettig verblijf met ouders zonder wettig verblijf komen wel in aanmerking. 

Welke kosten komen in aanmerking?

 • Socioculturele en sportieve activiteiten binnen Gent die de deelname aan het sociale leven bevorderen, staan centraal. De combinatie met korting via UiTPAS en Iedereen Verdient Vakantie voor daguitstappen en vakantiekampen is toegelaten.

 • Ecologische vervoersmiddelen zoals (elektrische) step en fiets komen ook in aanmerking. 

 • Op = op. Er is jaarlijks een vast bedrag voor deze maatregel. Doe je aanvraag dus op tijd, want eens het budget op is, zijn er geen aanvragen meer mogelijk.


Komt WEL in aanmerking:

 • tickets en toegangsgelden voor podiumkunsten, beeldende kunsten, sportmanifestaties, cinemabezoek in Gent;
 • lidgelden voor jeugdbewegingen, sport(club), kunstacademie, vrijetijdscursussen, animatorcursus (enkel indien het volgen van de animatorcursus moet dienen om aan de slag te kunnen als vrijwilliger bij een sociale organisatie zoals vb. jeugdbeweging, mutualiteit,..), hondenschool, taallessen (uitzondering: de verplichte NT2-lessen), bibliotheek, dans, schaatsles + de aankoop of verhuur van noodzakelijk materiaal (bv. instrument);
 • schooluitstappen (ook buiten Gent) zoals de zoo, boerderij... (let op: schooluitstappen van iemand met het statuut van zelfstandige student hoger onderwijs komen niet in aanmerking) - voor bepaalde bos- of zeeklassen kan je mogelijk ook een bedrag terugkrijgen van de mutualiteit;
 • vakantie- en jeugdkampen (ook buiten Gent) - voor bepaalde kampen kan je mogelijk ook een bedrag terugkrijgen van de mutualiteit;
 • combinatie met Iedereen Verdient Vakantie (voor daguitstappen bv. pretpark en vakantiekampen + vervoerskosten) en activiteiten UiTPAS kansentarief (20% eigen aandeel);
 • externe (buitenschoolse) huistaakbegeleiding (ook taalles);
 • Opleiding zonder diploma of getuigschrift;
 • materiaal verbonden aan een lidmaatschap (bijvoorbeeld uitrusting om te voetballen nodig bij lidmaatschap voetbalclub; muziekinstrument nodig bij lidmaatschap muziekschool);
 • materiaal zonder lidmaatschap van een club (enkel indien lidmaatschap niet mogelijk is en dit dus de meest gepaste oplossing is) bv. hometrainer, sportkledij, dartspijltjes,  schilder- tekengerief, muziekinstrument …. ;
 • huur of aankoop van ecologische vervoersmiddelen + benodigd materiaal (fietsslot, fietsstoel, fietshelm, batterij...)
 • internet (verbruik en/of eenmalige installatiekost) – kijk wel eerst na of je recht hebt op een sociaal tarief; als je een pack hebt samen met telefonie of TV, dan worden de internetkosten eruit gefilterd.
 • ICT randmateriaal zoals een Wifi Router, laptoptas, muis, toetsenbord, extra scherm, wifi versterker, printer, inktcartridges, USB- sticks en software;
 • herstelkosten laptop / desktop.

Komt NIET in aanmerking:

 • handboeken voor Nederlandse taallessen;
 • schoolboeken;
 • schooluniform;
 • vakantie-uitstappen van meerdere dagen;
 • cursussen met het oog op professionele integratie (bv. bedrijfsbeheer, schoonheidsspecialist, ...);
 • online-cursussen;
 • opleiding ervaringsdeskundige;
 • opleiding met diploma of getuigschrift;
 • activiteiten buiten Gent (met uitzondering van vakantiekampen en daguitstappen Iedereen Verdient Vakantie);
 • GSM-toestel;
 • fototoestel;
 • CD's en DVD's;
 • CD-roms;
 • desktop en laptop (alternatief: digitale pakketten en project met Oxfam Solidariteit of refurbished laptops i.s.m. vzw Ateljee en FTC) ;
 • TV- en telefoonabonnementen;
 • cadeaubonnen;
 • bus -of treinabonnement;
 • welness activiteiten (sauna ...);
 • kosten verbonden aan het behalen van een rijbewijs;
 • computerspelletjes;
 • spelconsoles;
 • kosten opvang kinderen (bv. kosten middagopvang);
 • godsdienstlessen;
 • speelgoed;
 • gezelschapspelen;
 • boeken (alternatief: doorverwijzen naar bibliotheek);
 • individuele abonnementen voor kranten en tijdschriften;
 • loterijbiljetten en kansspelen;
 • dierenartskosten (tip: dierendispensarium).

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

 • De tussenkomst bedraagt 100% van de kostprijs, met een maximum van € 100 per gezinslid en € 400 per gezin. 
 • De maximale tussenkomst van € 100 per gezinslid is overdraagbaar naar de andere gezinsleden. Dit betekent dat het bedrag dat het ene gezinslid niet besteedt, door een ander gezinslid kan gebruikt worden.
 • De tussenkomst geldt enkel voor een persoonlijke kost of voor een kost van een gezinslid.

Welke stappen zijn er?

Bespreek jouw vraag met je vaste maatschappelijk werker van OCMW Gent; neem meteen de betaalbewijzen mee (gedateerd binnen het jaar van de aanvraag!)
Hij/zij controleert of jouw kosten in aanmerking komen en over er nog voldoende budget is voor een tussenkomst.

Gelijkaardige producten

Iedereen verdient vakantie: netwerk voor vakantieparticipatie