Sociaal Innovatiefonds 2024-2026: dien een projectvoorstel in

Organisaties die maatschappelijke knelpunten op een vernieuwende manier willen aanpakken, kunnen een aanvraag indienen voor deze subsidie.

Inhoud

Waar gaat het over?

Met het sociaal innovatiefonds voorziet Stad Gent 800.000 euro om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier aan te pakken. Elke feitelijke vereniging, vzw en erkende coöperatieve vennootschap met een werking in Gent kan een projectvoorstel indienen.
 
Stad Gent moedigt organisaties via deze projectoproep aan om nieuwe methodieken uit te proberen en samenwerkingen aan te gaan met de bedrijfswereld, de academische sector en de overheid. Organisaties kunnen een beroep doen op een innovatiecoach die expertise aanbiedt voor het innovatieve luik. 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. ​​​​​Enkel vzw's, feitelijke verenigingen en erkende coöperatieve vennootschappen met een werking in Gent komen in aanmerking. 
 2. Elk projectvoorstel bevat een sociaal innovatieve invalshoek en heeft als doelgroep Gentenaars in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 3. Sectoroverschrijdende knelpunten en signalen van Gentse praktijkwerkers vormen opnieuw het uitgangspunt voor deze projectoproep. Stad Gent selecteerde drie thema's uit de signalenbundel 2023:
   
  1. druk op de eerstelijn door digitalisering en lagere personeelsbezetting
  2. gebrek aan toegankelijke en cultuur sensitieve hulpverlening
  3. dak- en thuisloosheid
 4. Het subsidiebedrag mag aangewend worden voor zowel personeels- als werkingskosten binnen het project. Investeringskosten kunnen worden toegestaan voor maximaal 20% van het totaalbedrag van het project.
 5. Het project heeft een maximale looptijd van 2 jaar (van september 2024 tot augustus 2026)

Welke projecten?

Concreet gaat het om projecten:
 • rond het click-call-connect-principe, waarbij je klanten eerst via website probeert te helpen (click), dan via telefoon of e-mail (call) en als dat niet lukt op afspraak (connect)
 • die de digitale vaardigheden van burgers verhogen en digitale inclusie stimuleren
 • die de zelfredzaamheid verhogen van ouderen/laaggeletterden
 • die de druk op de eerstelijn verlichten/aanpakken in de jeugdzorg, jeugdhulp, kinderopvang, woonzorgcentra tandartsen, huisartsen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, mindervalidenzorg,..
 • die ruimte creëren voor zorgverleners zodat hulpverleners extra inspanningen kunnen doen om taal- en cultuursensitief te werken
 • die omgaan met verschillende talen en culturen in de opleidingen van zorg- en hulpverleners binnenbrengen
 • die de toegang verhogen tot het zorg- en welzijnsaanbod voor mensen met en migratieachtergrond
 • die extra inzetten op begeleiding bij mensen in precaire woonsituaties, gezinnen met huurachterstallen, dreigende uithuiszettingen, enz… 
 • die een versterkte omkadering of aanbod aanbieden op kantelmomenten in het leven ter preventie van dak- en thuisloosheid

Subsidiebedrag?

Er is een totaalbudget van 800.000 euro. Voor een projectvoorstel wordt bij de aanvraag evenwel geen minimum of maximumbedrag vooropgesteld.

Subsidiereglement voor het sociaal innovatiefonds 2023-2027

Lees hier het reglement.
Je kan het reglement onderaan deze pagina ook als pdf downloaden.

Hoe dien je een aanvraag in?

 • Dien je de aanvraag online in.  Bij je online aanvraag moet je ook een aantal vragen over je projectvoorstel beantwoorden. Dat doe je via een inhoudelijk sjabloon dat je terug vindt in het formulier zelf en als bijlage kan uploaden. Ook je geplande uitgaven en inkomsten voeg je als bijlage toe.  
 • Je kan ook een papieren Word-versie downloaden, invullen en bezorgen aan de Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Botermarkt 1, 9000 Gent.
Je kan de aanvraag indienen tot en met 15 januari 2024.

Wanneer krijg je nieuws over je aanvraag?

De projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. In juni 2024 weet je of de aanvraag werd goedgekeurd. 
 
Dringende vragen?
Neem contact op via sociaal.innovatiefonds@stad.gent.