Studentenpreventiecoach

De studentenpreventiecoaches staan in voor de aanpak van samenlevingsproblemen (geluidsoverlast) tussen studenten en inwoners.

Er studeren in Gent 80.000 jongeren aan de universiteit en hogescholen. Vele hiervan zitten op kot. Door het verschil in leefritme is het samenleven met vaste inwoners niet altijd evident en ontstaan er samenlevingsproblemen.

De studentenpreventieoaches gaan aan de slag met dergelijke meldingen en organiseren preventieve acties voor stadsbrede signalen.

Aanpak meldingen:

Als bij samenlevingsproblemen een open gesprek niet helpt, dan kan je beroep doen op de studentenpreventiecoaches. De studentenpreventiecoach bekijkt samen met jou en de studenten wat er nodig is om opnieuw goed samen te leven en bemiddelt waar nodig.

Aanpak stadsbrede signalen:

De studentenpreventiecoaches organiseren verschillende acties en sensibiliseringscampagnes samen met andere diensten en in nauwe samenwerking met de studentenambtenaar om:

  • de verstandhouding tussen de Gentenaars en de studenten positief te beïnvloeden
  • studenten te sensibiliseren om samenlevingsproblemen te voorkomen bv nachtlawaai, wildplassen,…
  • studenten te informeren over specifieke gezondheidsrisico’s bijvoorbeeld alcoholmisbruik en CO vergiftiging
  • studenten te infomeren om slachtofferschap te voorkomen bv kot- en gauwdiefstal