Studentenpreventie

Het team studentenpreventie gaat aan de slag met samenlevings-, leefbaarheids- en veiligheidsproblemen gelinkt aan het studentenleven

Er studeren in Gent 83.000 jongeren aan de universiteit en hogescholen. Vele hiervan zitten op kot. Door het verschil in leefritme is het samenleven met vaste inwoners niet altijd evident en ontstaan er conflicten of spanningen.

Het team studentenpreventie gaat aan de slag met dergelijke meldingen en organiseren preventieve acties voor stadsbrede signalen.

Aanpak meldingen:

Als bij spanningen of conflicten tussen studenten onderling of met vaste bewoners een open gesprek niet helpt, dan kan je beroep doen op de studentenpreventiecoach. De studentenpreventiecoach bekijkt samen met jou wat er nodig is om opnieuw goed samen te leven en bemiddelt waar nodig.

Aanpak stadsbrede signalen:

Het team studentenpreventie ontwikkelt diverse acties samen met andere diensten om:

  • de verstandhouding tussen de Gentenaars en de studenten positief te beïnvloeden
  • studenten te sensibiliseren om leefbaarheids- en samenlevingsproblemen te voorkomen bv nachtlawaai, wildplassen,…
  • studenten te informeren over specifieke gezondheidsrisico’s bijvoorbeeld alcoholmisbruik.
  • om slachtofferschap te voorkomen bij studenten bv kot- en gauwdiefstal,...