Stu­den­ten­pre­ven­tie

Het team studentenpreventie gaat aan de slag met samenlevings-, leefbaarheids- en veiligheidsproblemen gelinkt aan het studentenleven

Er studeren in Gent 83.000 jongeren aan de universiteit en hogescholen. Vele hiervan zitten op kot. Door het verschil in leefritme is het samenleven met vaste inwoners niet altijd evident en ontstaan er conflicten of spanningen.

Het team studentenpreventie gaat aan de slag met dergelijke meldingen en organiseren preventieve acties voor stadsbrede signalen.

Aanpak meldingen:

Als bij spanningen of conflicten tussen studenten onderling of met vaste bewoners een open gesprek niet helpt, dan kan je beroep doen op de studentenpreventiecoach. De studentencoach bekijkt samen met jou wat er nodig is om opnieuw goed samen te leven en bemiddelt waar nodig.
Bij een multiproblematiek of probleem op straat- of wijkniveau, neemt de studentencoach zelf de regie op met interne en externe partners. Of doet een gerichte doorverwijzing naar één of meerdere diensten.

Aanpak stadsbrede signalen:

Het team studentenpreventie ontwikkelt diverse acties samen met andere diensten om:

  • de verstandhouding tussen vaste bewoners en studenten positief te beïnvloeden
  • leefbaarheids- en samenlevingsproblemen te voorkomen met sensibiliseringsacties die inzetten op nachtlawaai en ander overlastgevend gedrag
  • studentenverenigingen en studenten in het algemeen te informeren over specifieke thema's zoals bijvoorbeeld alcoholmisbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag en veilig uitgaan
  • meewerken aan dienst-overschrijdende acties en campagnes rond maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld het doopdecreet of de uitgaansbuurt voor studenten
  • adviseren van dossiers mbt ontwikkeling van grootschalige studentenhuisvesting