Straathoekwerk

Straathoekwerkers werken wijkgericht in de 19de Eeuwse gordel en de stadskern voor de meest kwetsbare mensen in Gent. Leer ons hier kennen

De straathoekwerkers werken in de 19de-eeuwse gordel en in het stadscentrum met de meest kwetsbare mensen van onze stad. We zijn present en nabij in de leefwereld en komen vooral op plaatsen waar andere diensten en organisaties niet veel komen (Parken en pleintjes, cafés, kraakpanden,…). Onze doelgroep bestaat uit meervoudig gekwetsten, mensen met geen of onvoldoende vertrouwen in hulpverlening, vaak met een fragiel sociaal en professioneel netwerk. Per wijk bekijken we de fenomenen en zetten daarop in waar anderen niet of onvoldoende komen, waar hulpverlening zijn weg of toegang onvoldoende vindt.

We bouwen met onze gasten een werkrelatie op, we zoeken samen naar hun eigen doelstellingen, zijn nabij, begripvol en bereikbaar. We geven onze deskundige mening als het nuttig is of kan, maar pushen niet. We werken op hun tempo en maken op die manier zaken bespreekbaar, pakken op een warme manier samen problemen aan, stappen samen over drempels of lopen samen tegen muren. We geven hen een stem en zoeken samen met partners naar structurele oplossingen voor problemen.

Straathoekwerk bestond 25 jaar in 2018, dat werd uiteraard uitgebreid gevierd, onder andere met een podcast

Meer weten over de werking van team Straathoekwerk? Bekijk dan het filmpje

Coördinatoren: Steven Gillis & Bart Guillemyn

Contact: straathoekwerk@stad.gent

 

Cijfers?

Bekijk hier wie we bereikten in 2018 DOCX (313.03 KB)