De sociaal regisseur als verbindingsfiguur in de Gentse wijken

De sociaal regisseurs zijn het aanspreekpunt voor complexe samenlevings- en welzijnsvraagstukken, steeds in overleg met hun wijkpartners.

Sinds mei 2016 is de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen een functie rijker. Zes sociaal regisseurs sleutelen sindsdien aan het samenleven, welzijn en gezondheid in de verschillende Gentse wijken. Dat doen ze uiteraard niet alleen, maar in nauwe samenwerking met andere stadsdiensten en wijkpartners.

De uitdagingen op het vlak van samenleven en welzijn in een wijk zijn vaak complex van aard. Een duurzame oplossing schuilt in een gecoördineerde en integrale aanpak vanuit verschillende diensten en organisaties. Dit is precies de taak die de zes sociaal regisseurs op zich nemen: vanuit signalen uit de wijk sleutelen ze aan een lange termijn oplossing door de samenwerking tussen de verschillende diensten en organisaties op wijkniveau op elkaar af te stemmen en te versterken. In zijn/haar wijk is de sociaal regisseur op het vlak van samenleving en welzijn hét aanspreekpunt voor wijkgebonden diensten en organisaties. Op termijn mondt dit uit in een sociaal wijkactieplan met prioriteiten, bottom-up en in nauwe samenwerking met de sociale wijkpartners opgemaakt.

De zes sociaal regisseurs werken volgens een gemeenschappelijk kader, maar leveren maatwerk in hun wijk:

Davy Van Den Heede: davy.vandenheede@stad.gent
Brugse Poort, Rooigem, Rabot en Blaisantvest

Lien Baes: lien.baes@stad.gent
Nieuw Gent – UZ, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Stationsbuurt Zuid, Stationsbuurt Noord Watersportbaan en Ekkergem

Nele Descheemaeker: nele.descheemaeker@stad.gent
Ledeberg, Moscou – Vogelhoek, Gentbrugge, Oud – Gentbrugge en Macharius - Heirnis

Björn Denaert: bjorn.denaert@stad.gent
Muide, Meulestede, Afrikalaan, Bloemekenswijk, Wondelgem, Mariakerke en Drongen

Johan Geldof: johan.geldof@stad.gent
Sint – Amandsberg, Dampoort, Oostakker, kanaaldorpen en -zone

Bieke Verplanken: bieke.verplanken@stad.gent
Gent Binnenstad, Sluizeken – Tolhuis - Ham, Elisabethhof en Papegaai