Missie OCMW Gent

OCMW Gent biedt hulp op maat aan kwetsbare Gentenaars.

Wettelijke opdracht

Het OCMW heeft de opdracht om voor elke persoon een menswaardig bestaan te verzekeren, zoals vastgelegd in het eerste artikel van de OCMW-wet (8 juli 1976):

‘Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht, die onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.’

 

Hulp, nabij en op maat

OCMW Gent vertaalt de wettelijke opdracht in haar aanpak:

  • Gentenaars die, na sociaal onderzoek, (financieel) kwetsbaar zijn kunnen terecht bij de Sociale Dienst voor een integraal aanpak van armoede, met hulp op alle levensdomeinen: financiële ondersteuning, administratieve en juridische hulp, activering (sociaal en naar werk),  psychosociale begeleiding, woonbegeleiding, (psychische) gezondheid, ...
  • De Sociale Dienst staat in voor een laagdrempelig breed sociaal onthaal voor alle Gentse burgers. Wie hulp nodig heeft, kan terecht in het welzijnsbureau voor vraagverheldering, het verkennen van sociale rechten en doorverwijzing naar passende hulp- en dienstverlening.

 

Eén organisatie

Sinds 1 januari 2019 vormen Stad en OCMW Gent één organisatie, onder de noemer Stad Gent. Het Departement Welzijn en Samenleving verenigt OCMW- en stadsdiensten die het welzijn verzekeren van alle Gentenaars, in de eerste plaats mensen in kwetsbare situaties. Deze diensten gaan met elk van hen aan de slag en kneden tegelijk mee aan een leefbare en warme samenleving, waar iedereen gelijke kansen krijgt.