Tevredenheidsmeting OCMW Gent

In 2018 konden alle cliënten deelnemen aan een eerste tevredenheidsmeting. Hun feedback werd omgezet in een actieplan voor de toekomst.

Het woord van de cliënt

Eind 2018 gaven 1504 cliënten hun mening over OCMW Gent.
De resultaten van de enquête werden grondig geanalyseerd. Dat leverde heel wat cijfermateriaal op. Ook met de individuele opmerkingen van cliënten gingen we aan de slag. We maakten een actieplan op om de knelpunten aan te pakken. Zo willen we cliënten in de toekomst nog beter kunnen helpen.

Lees hier het woord van de cliënt

Resultaten OCMW-klantentevredenheidsmeting 2018 PDF (2.59 MB)

De sociale dienst blijft in beweging

Deze meting vormt de basis voor een tweejaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van onze cliënten. Zo kunnen we het effect van de ondernomen acties nagaan en onze werking blijven bijsturen waar nodig.
Vragen over deze enquête? Neem contact op met je maatschappelijk werker.