Tevredenheidsmeting OCMW Gent

In 2021 konden OCMW-cliënten voor de tweede keer deelnemen aan een tevredenheidsmeting. OCMW Gent gaat met hun feedback aan de slag.

Het woord van de cliënt

In de periode april-juni 2021 gaven 1.752 cliënten hun mening over OCMW Gent. Het was de tweede keer dat OCMW Gent zo'n meting organiseerde, na de eerste in 2018. 
De resultaten van de enquête werden grondig geanalyseerd. Dat leverde heel wat cijfermateriaal op. Ook met de individuele opmerkingen van cliënten gingen we aan de slag. We zetten verder wat goed loopt en verbeteren eventuele knelpunten. Zo willen we cliënten in de toekomst nog beter kunnen helpen.

Algemeen kan OCMW Gent een tevredenheidsscore voorleggen van 8,1 op 10. In 2018 was dat nog 7,9 op 10. De samenwerking met de maatschappelijk werker is volgens cliënten het allerbelangrijkst. Ze geven die een score van 8,4/10.

Lees hier het woord van de cliënt

Resultaten OCMW-klantentevredenheidsmeting 2021 PDF (515.96 kB)

De sociale dienst blijft in beweging

Deze meting maakt deel uit van het tweejaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van onze cliënten. Zo kunnen we het effect van onze hulpverlening nagaan en onze werking blijven bijsturen waar nodig.