Afval: tegemoetkoming voor huisvuilzakken of ophaalkrediet

Gratis huisvuilzakken of een verhoging van het ophaalkrediet? Lees hier of je in aanmerking komt.

Waar gaat het over?

Je kunt gratis vuilzakken of gratis ophaalkrediet krijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

Wie komt in aanmerking?

 • Gezinnen waarvan één of meerdere personen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het lopende jaar. Dit is het geval als  het nummer van je ziekenfondsvignet in de linkerbenedenhoek steeds eindigt op 1: ..1/.... 
 • Mensen die vallen onder budgetbegeleiding of budgetbeheer via het OCMW.
 • Mensen die vallen onder collectieve schuldenregeling. Enkel erkende instellingen voor schuldenregeling van OCMW of CAW, advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen kunnen in Vlaanderen als schuldbemiddelaar aangesteld worden. 

Hoe ontvangen?

Je kan slechts één maal per kalenderjaar een tegemoetkoming ontvangen in de vorm van gratis huisvuilzakken of ophaalkrediet. Je ontvangt de premie automatisch. Je hoeft dus zelf geen aanvraag te doen, behalve als je in collectieve schuldenregeling zit. Dan kan je enkel een premie ontvangen door een attest te bezorgen aan een welzijnsbureau bij jou in de buurt. Het attest moet opgesteld zijn door de schuldbemiddelaar.

Een 'bon' voor gratis huisvuilzakken OF ophaalkrediet ?

Je woonplaats of zone (landelijk of verstedelijkt gebied) bepaalt of je een bon krijgt voor gratis huisvuilzakken of een verhoging van je ophaalkrediet.

Je woont in de Z-zone (Z staat voor zakken)
Je ontvangt van Ivago per post een tegoedbon voor gratis huisvuilzakken: groene restafvalzakken en blauwe PMD-zakken. Je kan deze bon inruilen voor gratis huisvuilzakken bij de verdeelpunten die vermeld staan op de bon.

Je woont in de C-zone (de C staat voor container)
Je ontvangt een brief met de mededeling dat je ‘ophaalkrediet’ voor het ledigen van je groene of grijze afvalcontainers wordt verhoogd. Deze verhoging gebeurt automatisch, je hoeft er niets voor te doen. In de brief vind je ook een tegoedbon voor gratis PMD-zakken, die je kan inruilen bij de verdeelpunten die vermeld staan op de bon.

Huisvuilophaling via een sorteerpunt (S-zone)
Je ontvangt een brief met de mededeling dat je 'ophaalkrediet' voor het gebruik van het sorteerpunt wordt verhoogd. Deze verhoging gebeurt automatisch, je hoeft er niets voor te doen.

Bedrag?

 De omvang van de bon en het extra ophaalkrediet hangt af van de gezinsgrootte:

 • je ontvangt ophaalkrediet en/of een bon voor zakken ter waarde van 64,56 euro, als je als alleenstaande bent ingeschreven.
 • je ontvangt ophaalkrediet en/of een bon voor zakken ter waarde van 96,84 euro, als je als referentiepersoon één persoon ten laste hebt
 • je ontvangt ophaalkrediet en/of een bon voor zakken ter waarde van 129,12 euro, als je als referentiepersoon 2 personen ten laste hebt
 • je ontvangt ophaalkrediet en/of een bon voor zakken ter waarde van 161,40 euro, als je als referentiepersoon 3 of 4 personen ten laste hebt,
 • je ontvangt ophaalkrediet en/of een bon voor zakken ter waarde van 193,68 euro, als je als referentiepersoon 5 personen of meer ten laste hebt.

De bon of extra ophaalkrediet wordt toegekend aan de referentiepersoon van het gezin (deze kan verschillend zijn van de rechtgevende).

Wanneer krijg je de bon of het ophaalkrediet?

Iedereen die tussen 1 januari 2024 en 1 april 2024 recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, ontvangt een brief van Ivago met bon en/of vermelding extra ophaalkrediet op dinsdag 21 mei 2024.

(Wie later in het jaar recht krijgt op verhoogde tegemoetkoming, ontvangt een brief in september, november of januari)

Waar kan je de bon inruilen voor gratis huisvuilzakken?

De vaste verdeelpunten zijn:

 • Dienstencentrum Gentbrugge
 • Dienstencentrum Sint-Amandsberg
 • Gentinfo WijkkantoorRabot
 • Gentinfo Stadskantoor Gent
 • GentinfoPunt Campus Prins Filip
 • GentinfoPunt De Knoop
 • GentinfoPunt Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel
 • GentinfoPunt Welzijnsbureau Bloemekenswijk
 • GentinfoPunt Welzijnsbureau Brugse Poort
 • GentinfoPunt Welzijnsbureau Gent Noord
 • GentinfoPunt Welzijnsbureau Nieuw Gent
 • GentinfoPunt Welzijnsbureau Sint-Amandsberg
 • Buurthuisje Scheldeoord
 • IVAGO
 • Stadswinkel

Regelgeving

Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO

Veelgestelde vragen

Kan ik de afhaalbon in de winkel omruilen?

Neen, je kan de afhaalbon niet inruilen in de gewone winkel of warenhuizen.

Kan ik deze premie omzetten in geld?

Neen. Rollen huisvuilzakken die werden ontvangen in het kader van deze premie kunnen niet worden omgezet in geld.

Waarvoor staat 'Ivago-rekening' op de brieven?

Iedereen die recht heeft op gratis huisvuilzakken of ophaalkrediet krijgt nu ook een extra tegemoetkoming voor bv. het recyclagepark, onder meer omdat brandbaar afval nu betalend is vanaf 1 kg. Dat bedrag staat vermeld in de brief onder het luik ‘Ivago-rekening’.