Afval: tegemoetkoming voor huisvuilzakken of ophaalkrediet

Gratis huisvuilzakken of een verhoging van het ophaalkrediet? Lees hier of je in aanmerking komt.

Inhoud

Waar gaat het over?

Je kunt gratis huisvuilzakken of gratis ophaalkrediet krijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

 

Wie komt in aanmerking?

 • Gezinnen waarvan één of meerdere personen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het lopende jaar. Dit is het geval als  het nummer van je ziekenfondsvignet in de linkerbenedenhoek steeds eindigt op 1: ..1/.... Zij ontvangen de premie automatisch in de vorm van gratis huisvuilzakken of ophaalkrediet en hoeven dus zelf geen aanvraag te doen.
 • Mensen die vallen onder budgetbegeleiding of budgetbeheer.
  Budgetbeheer en -begeleiding zijn wettelijke opdrachten voor het OCMW. Mensen in budgetbeheer en budgetbegeleiding door het OCMW ontvangen de premie automatisch en hoeven dus zelf geen aanvraag te doen.
 • Mensen die vallen onder collectieve schuldenregeling. 
  Enkel erkende instellingen voor schuldenregeling van OCMW of CAW, advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen kunnen in Vlaanderen als schuldbemiddelaar aangesteld worden. Mensen in collectieve schuldenregeling ontvangen de premie door een attest te bezorgen aan Dienst Lokaal Sociaal Beleid of een Gentinfo-Punt. Het attest moet opgesteld zijn door de schuldbemiddelaar.

Je kan slechts één maal per kalenderjaar een tegemoetkoming ontvangen.

Een 'bon' voor gratis huisvuilzakken OF ophaalkrediet ?

Je woonplaats of zone (landelijk of verstedelijkt gebied) bepaalt of je een bon krijgt voor gratis huisvuilzakken of een verhoging van je ophaalkrediet.

Je woont in de Z-zone (Z staat voor zakken)
Je ontvangt van Ivago per post een tegoedbon voor gratis huisvuilzakken: groene restafvalzakken en blauwe PMD zakken. 
Je kan deze bon inruilen voor gratis huisvuilzakken bij de verdeelpunten die vermeld staan op de bon.

Je woont in de C-zone (de C staat voor container)
Je ontvangt een brief met de mededeling dat je ‘ophaalkrediet’ voor het ledigen van je groene of grijze afvalcontainers wordt verhoogd. Deze verhoging gebeurt automatisch, je hoeft er niets voor te doen. In de brief vind je ook een tegoedbon voor gratis PMD zakken, die je kan inruilen bij de verdeelpunten die vermeld staan op de bon.

Huisvuilophaling via een sorteerpunt (S-zone)
Je ontvangt een brief met de mededeling dat je 'ophaalkrediet' voor het gebruik van het sorteerpunt wordt verhoogd. Deze verhoging gebeurt automatisch, je hoeft er niets voor te doen.

Bedrag?

De omvang van de bon of extra ophaalkrediet hangt af van de gezinsgrootte:

 • je ontvangt een bon of ophaalkrediet van 42 euro, als je als alleenstaande bent ingeschreven
 • je ontvangt een bon of ophaalkrediet van 63 euro, als je als referentiepersoon één persoon ten laste hebt
 • je ontvangt een bon of ophaalkrediet van 84 euro, als je als referentiepersoon 2 personen ten laste hebt
 • je ontvangt een bon of ophaalkrediet van 105 euro, als je als referentiepersoon 3 of 4 personen ten laste hebt,
 • je ontvangt een bon of ophaalkrediet van 126 euro, als je als referentiepersoon 5 personen of meer ten laste hebt.

De bon of extra ophaalkrediet wordt toegekend aan de referentiepersoon van het gezin (deze kan verschillend zijn van de rechtgevende).

Wanneer krijg je de bon of het ophaalkrediet?

Iedereen die tussen 1 januari 2023 en 1 april 2023 recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, ontvangt een brief van Ivago met bon en/of vermelding extra ophaalkrediet op maandag 22 mei 2023.

(Wie later in het jaar recht krijgt op verhoogde tegemoetkoming, ontvangt een brief in september, november of januari)

Regelgeving

Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO

Veelgestelde vragen

Waarom worden er ook blauwe pmd-zakken verdeeld?

Sinds 1 januari 2020 zijn er meer soorten plastic in de blauwe pmd-zak toegelaten. Naast plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, mogen ook andere plastic verpakkingen zoals botervlootjes, zakjes, yoghurtpotjes en folies via die zak ingezameld worden. Daarom krijgt elke persoon die recht heeft op een bon voor gratis huisvuilzakken nu groene restafvalzakken, aangevuld met een aantal blauwe pmd zakken. De groene en blauwe huisvuilzakken hebben samen dezelfde waarde als de vroegere gele zakken.

Kan ik de afhaalbon in de winkel omruilen?

Neen, je kan de afhaalbon niet inruilen in de gewone winkel of warenhuizen.

Kan ik deze premie omzetten in geld?

Neen. Rollen huisvuilzakken die werden ontvangen in het kader van deze premie kunnen niet worden omgezet in geld.