Maaltijden op school - tussenkomst via Kinderen Eerst

Waar gaat het over?

Kinderen Eerst is een werking van OCMW Gent waarbij maatschappelijk werkers via zitdagen en consulten in het onderwijs de drempel naar gepaste hulp verlagen. 
In sommige gevallen kan je via Kinderen Eerst een tussenkomst krijgen in de facturen voor de (warme) maaltijden en middagtoezicht van jouw kinderen op school.
Ook kinderen zonder geldige verblijfsdocumenten komen in aanmerking.

Wat zijn de voorwaarden?

  • ​De facturen zijn niet afkomstig van een stedelijke school of stedelijk opvanginitiatief, aangezien die al een kortingssysteem hebben.
    (zie stad.gent/reglementen en zoek ‘retributiereglement onderwijs’). 
  • De maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst doen een sociaal-financieel onderzoek, eventueel in samenwerking met jouw eigen maatschappelijk werker van OCMW Gent.
    Zij gaan na of jij een wekelijks leefgeld (voor eten, hygiëne, ontspanning,…) van maximaal € 80 vermeerderd met € 30 per extra gezinslid jonger dan 12 jaar of € 35 per extra gezinslid van 12 jaar of ouder hebt.
    Dit berekenen ze door van het inkomen alle vaste kosten (huur, elektriciteit, afbetaling schulden, …) af te trekken en het overblijvend bedrag te delen door 4,5. 

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

Het bedrag van de maaltijd en de middagpauze worden terugbetaald. Andere kosten zoals tussendoortjes en uitstappen niet.

Wat heb je nodig?

Neem de schoolfactuur mee waarop de bedragen voor de maaltijden gedetailleerd vermeld staan.

Heb je nog geen dossier bij OCMW Gent, neem dan zeker jouw identiteitskaart mee en jouw inkomensbewijzen (vb. bewijs van uitkering, 3 laatste loonbriefjes,…)

Welke stappen zijn er?

Ga naar de zitdag van Kinderen Eerst op de school van jouw kinderen.

Let op: het budget voor de tussenkomsten is niet oneindig. De maatschappelijk werkers volgen dit nauwlettend op, zodat ze jou tijdig kunnen verwittigen als er geen terugbetaling meer mogelijk is.

Regelgeving

Retributie voor prestaties geleverd door de Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent