Safer Cities: de strijd tegen seksuele intimidatie

Stad Gent strijdt tegen seksuele intimidatie. Safer Cities brengt getuigenissen in kaart, waarmee een team van experten aan de slag gaat.

Over Safer Cities Gent

Safer Cities is een internationaal programma van Plan International waarbij jongeren de strijd aangaan met seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag in hun stad. Gent is na Antwerpen, Brussel en Charleroi de vierde Belgische stad die actief meewerkt aan dit project. 

Stad Gent werkte in 2021 al een jaar lang samen met Plan International. Op www.safercities.be konden Gentenaars aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van seksuele intimidatie. Parallel liep ook een traject met Gentse jongeren die als ambassadeur van Plan International optraden. Deze groep jongeren kwam verschillende keren samen om te praten over de thema’s gender, gendergelijkheid, seksuele intimidatie en participatie in de stad. Ze voerden zelf ook campagne en maakten een sensibiliseringsvideo om het probleem van seksuele intimidatie aan te kaarten.

In 2024 doet Stad Gent opnieuw een oproep naar Gentenaars om hun verhaal te delen via het online platform Safer Cities.

Rapport met aanbevelingen en taskforce

Via het online platform verzamelde Plan International in 2021 in totaal 1.035 getuigenissen van Gentenaars. Het jongerenteam en experten gingen aan de slag met die data en formuleerden in het rapport Safer Cities Gent heel concrete aanbevelingen aan het stadsbestuur. Die gaan van sensibilisatie en preventie tot vormingen en trainingen, het ondersteunen van scholen, het betrekken van jongeren bij de aanpak van het probleem, enzovoort.

De Stad Gent ging met de aanbevelingen aan de slag. Tegelijkertijd is er ook een Taskforce Grensoverschrijdend Gedrag opgericht met drie werkgroepen gelinkt aan een specifieke context: ontmoetingsplaatsen voor jongeren, nachtleven en openbaar vervoer.

Het belang van omstaanders

Uit het rapport bleek ook dat de houding van omstaanders cruciaal is. Daarom organiseert de Stad Gent nu al enkele jaren omstaanderstrainingen voor individuele Gentenaars, het stadspersoneel, de horeca, het onderwijsveld en jeugd- en sportorganisaties. Ook de gemeenteraadsleden volgden een training.