Omstaan­der­trai­nin­gen

Stad Gent biedt omstaandertrainingen aan om gepast te leren reageren op racisme en discriminatie.

Vuist tegen discriminatie

Reageren kan je leren

Iedereen is wel al eens getuige geweest van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, (seksuele) intimidatie, beledigen, kleineren, discrimineren etc.

Het is vaak best moeilijk om te reageren, niet alleen als slachtoffer, maar ook als getuige. Meestal wil je wel reageren, maar zijn er heel wat drempels. Je durft misschien niet. Of je wil niet de eerste zijn die er iets van zegt. Of je bent bang dat anderen vinden dat je overdrijft. 

Stad Gent biedt omstaandertrainingen aan en werkt daarvoor samen met Amal, het Gentse agentschap voor inburgering en integratie. 

Wat kan je verwachten van de training?

De opleiding speelt in op verschillende contexten (werk, nachtleven...) en verschillende vormen (racistische uitspraken, seksuele intimidatie...) van grensoverschrijdend gedrag.

In het eerste deel onderzoeken we waarom mensen vaak wegkijken en niets doen. In het tweede deel reiken we vier strategieën aan om te reageren en dus een actieve omstaander te worden. Je kunt casussen voorleggen die we dan inoefenen met de verschillende strategieën.

De training is gratis en duurt 2 uur. 

Voor wie, wanneer en hoe inschrijven?

Gentenaars

Je neemt deel aan een groepsopleiding bij Amal, Kongostraat 42, 9000 Gent.
Bekijk beschikbare data en schrijf je in 

Volzet? 
Schrijf je dan in op de wachtlijst. Er komen regelmatig plaatsen vrij.

Organisaties uit Gent en deelgemeenten

Volg een sessie op maat met jouw team of organisatie (min. 10 tot max. 30 personen).
We plannen samen een moment in.
Mail je aanvraag naar inclusie@amal.gent

Gentse basis- en secundaire scholen

Volg een sessie met jouw schoolteam (min. 7 tot max. 20 personen)

Volg een sessie met jouw team. Na de omstaanderstraining gaan we concreter in op de klaspraktijk. We bieden preventieve tips en handige tools aan die leerkrachten sterker kunnen maken om zelf als ‘trainer’ in klasverband aan de slag te gaan. Zo kunnen ze op hun beurt leerlingen strategieën aanreiken om beter om te gaan met ongewenst gedrag.

De training is gratis en gebeurt op school. 

Hoe aanvragen?
Mail je aanvraag naar omstaandertraining@stad.gent.

Personeel Stad Gent

Er zijn aparte sessies voor personeelsleden. We maken deze bekend via de interne stadskanalen.

Meer info?

Stel je vraag via omstaandertraining@stad.gent