Voorwaarden voor het uitbaten van standplaatsen op de openbare weg voor kramen bestemd voor de verkoop van frieten en aanverwante producten.

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 23 mei 2016
Datum van bekendmaking
donderdag 26 mei 2016

Beschrijving

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de toewijzing bij openbaar opbod van standplaatsen op de openbare weg, bestemd voor de verkoop van frieten en aanverwante producten.    

De toewijzing van de standplaatsen zal gebeuren via een openbare, elektronische bieding onder leiding van de gerechtsdeurwaarder.
Teneinde de kandidaat-bieders de mogelijkheid te geven met het systeem van openbare, elektronische bieding kennis te maken alsook tot registratie van kandidaat-bieders over te gaan, zal vóór de effectieve openbare, elektronische bieding een informatie-moment met veiling-simulatie worden gehouden.