Verordening betreffende het onderzoek naar de reële verblijfplaats van personen of gezinnen op het grondgebied van de Stad Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
vrijdag 10 september 1993
Datum van bekendmaking
woensdag 29 september 1993

Beschrijving

Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister wordt door de lokale politie Gent telkens een onderzoek ter plaatse ingesteld naar de werkelijke verblijfplaats van personen of gezinnen.