Tarief voor diensten aangeboden in de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra

Orgaan van goedkeuring
Raad voor maatschappelijk welzijn
Datum van goedkeuring
maandag 19 december 2022
Datum van bekendmaking
donderdag 22 december 2022

Beschrijving

Het OCMW Gent heft een tarief voor diensten, activiteiten en goederen aangeboden vanuit de lokale dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra van Gent.