Sub­si­die­re­gle­ment voor wer­kings­sub­si­dies voor Gentse noord-zuid­ver­e­ni­gin­gen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 14 december 2015
Datum van bekendmaking
dinsdag 15 december 2015

Beschrijving

De Stad Gent wil Noord-Zuidverenigingen stimuleren om het Gentse publiek in al zijn diversiteit te sensibiliseren rond de ongelijke Noord-Zuidverhoudingen in de wereld, te informeren rond actuele tendensen m.b.t. het thema en om het draagvlak voor internationale solidariteit te versterken.

Werkingssubsidies zijn een structurele ondersteuning van de dagelijkse sensibiliserende werking van de lokale Noord-Zuidverenigingen. De Stad Gent moedigt met dit subsidiereglement de erkende Noord-Zuidverenigingen aan om in Gent kwalitatieve initiatieven te ontwikkelen, gericht op de Gentse bevolking.