Sub­si­die­re­gle­ment voor wer­kings­sub­si­dies voor Gentse LGBT+ verenigingen met een sociaal-culturele werking

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 19 maart 2018
Datum van bekendmaking
dinsdag 20 maart 2018

Beschrijving

De Stad Gent voert een holebi- en transgenderbeleid en wil sociaal-culturele LGBT+verenigingen ondersteunen die door hun activiteiten en/of initiatieven bijdragen aan een breed LGBT beleid.  Hiertoe kent de Stad Gent een forfaitaire werkingssubsidie toe.