Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 22 juni 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 25 juni 2020

Beschrijving

Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna bepaald, kent de Stad Gent ondersteuning toe voor sportieve evenementen.