Subsidiereglement voor de subsidiëring van erkende Gentse Dierenverenigingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 21 december 2021
Datum van bekendmaking
woensdag 22 december 2021

Beschrijving

De Stad Gent wil erkende Gentse dierenverenigingen ondersteunen met subsidies om hun werking te ondersteunen en de samenwerking te versterken met het oog op een beter dierenwelzijnsbeleid.