Sub­si­die­re­gle­ment voor de restauratie van waardevol funerair erfgoed

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 27 februari 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 1 maart 2023

Beschrijving

De Stad Gent wil met een restauratiesubsidie bijdragen tot het behoud van waardevol funerair erfgoed op de begraafplaatsen gelegen op haar grondgebied. Het funerair erfgoed op deze begraafplaatsen, met talrijke graftekens die een levensvisie en sociale status weerspiegelen, getuigt van een rijk verleden.