Sub­si­die­re­gle­ment voor de financiële ondersteuning van verenigingen voor kunst­be­oe­fe­ning in de vrije tijd voor de periode 2023-2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 september 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 27 september 2023

Beschrijving

De Stad Gent wil een impuls geven aan de talrijke sociaal-culturele verenigingen voor kunstbeoefening in de vrije tijd door het verlenen van subsidies voor hun artistieke en sociaal-culturele werking.