Sub­si­die­re­gle­ment ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang in Gent voor de periode 2020 - 2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 22 juni 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 25 juni 2020

Beschrijving

De Stad Gent wil inzetten op kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang en organiseert daarom zelf kinderopvang én verleent daarvoor ook start- en investeringssubsidies aan andere vergunde organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters met kinderopvanglocaties op het Gentse grondgebied.