Sub­si­die­re­gle­ment ter ondersteuning van de onthaalouders aangesloten bij de Dienst voor onthaalouders Stad Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 september 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 27 september 2023

Beschrijving

De Stad Gent wil de onthaalouders van de Dienst voor onthaalouders die ressorteert onder het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent maximaal ondersteunen. Via dit reglement leggen we de modaliteiten vast voor een start- en herinvesteringssubsidie indien er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.