Sub­si­die­re­gle­ment Stads­mar­ke­ting­fonds

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 oktober 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 28 oktober 2021

Beschrijving

De Stad Gent kent subsidies toe uit het Stadsmarketingfonds aan organisatoren van evenementen en promotionele activiteiten die het merk Gent versterken, en zo bijdragen aan het Gents imago in binnen- en/of buitenland. De activiteiten kunnen plaatsvinden in Gent maar ook regionaal, nationaal of internationaal.

Om kans te maken op ondersteuning van het Stadsmarketingfonds wordt een aanvraag getoetst op basis van 4 criteria: aansluiten bij het merk Gent, impact, marketingwaarde en in welke mate het aansluit bij strategie. Lees meer over het Gentse merk

Tot 31 december 2021 blijft het oude Subsidiereglement Stadsmarketingfonds van kracht.