Sub­si­die­re­gle­ment over het Fonds Tijdelijke Invullingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 27 november 2023
Datum van bekendmaking
dinsdag 28 november 2023

Beschrijving

De Stad Gent wil aanvragers stimuleren om in onbruik zijnde plekken (zoals braakliggende terreinen, leegstaande gebouwen, …) op een veilige en toegankelijke manier opnieuw te activeren en hier een tijdelijke werking met maatschappelijke meerwaarde voor de buurt of stad in uit te bouwen. De plek wordt tijdelijk beheerd door de aanvrager die in die periode een werking kan uitbouwen op deze plek.  Dit biedt een meerwaarde voor de eigenaar, de buurt en de ontwikkeling en vernieuwing van de stad.
 
Deze tijdelijke invullingen opereren als broedplaatsen waar nieuwe initiatieven van onderuit kunnen groeien, geëxperimenteerd wordt en waar men kan (mis)lukken. Op die manier maken deze tijdelijke invullingen Gent tot wat eigen is aan onze stad: andersdenkend, normverleggend en verbindend. De tijdelijke invulling kan ook een meerwaarde hebben voor de toekomstige ontwikkeling van de plek.
 
Dit reglement is erop gericht om vanuit de Stad de mogelijkheid te voorzien voor subsidies voor tijdelijke invullingen. De subsidies dienen voor het gebruiksklaar maken van de plek en voor de opstart van het tijdelijk initiatief.