Subsidiereglement Karweidienst voor jeugdwerkinitiatieven

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 juni 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 24 juni 2021

Beschrijving

De Stad Gent wil inzetten op kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur, en wil daarom jeugdwerkinitiatieven de mogelijkheid bieden een beroep te doen op de werkervaringsprojecten van de cluster Bouw van het Dienstenbedrijf Sociale Economie om hun lokalen te onderhouden, te verfraaien of te verbeteren.