School­re­gle­ment voor het basisonderwijs (geldig vanaf 1 september 2023)

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 27 juni 2023
Datum van bekendmaking
donderdag 29 juni 2023

Beschrijving

De Stad Gent  regelt in dit schoolreglement alle noodzakelijke afspraken voor het basisonderwijs in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna het decreet genoemd.