School­re­gle­ment voor het basisonderwijs

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 25 juni 2024
Datum van bekendmaking
donderdag 27 juni 2024

Beschrijving

De Stad Gent  regelt in dit schoolreglement alle noodzakelijke afspraken voor het basisonderwijs in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna het decreet genoemd.