Retributiereglement voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Datum van goedkeuring
maandag 17 februari 2020
Datum van bekendmaking
dinsdag 18 februari 2020

Beschrijving

De Stad Gent heft een retributie voor diensten van administratieve aard verstrekt door diverse stedelijke diensten. Het OCMW Gent heft eenzelfde tarief voor dezelfde diensten. Elke vermelding van ‘retributie’ in dit reglement moet gelezen worden als ‘retributie of tarief’