Retributie voor administratieve diensten verstrekt door de bibliotheek

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 29 september 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 1 oktober 2020

Beschrijving

De Stad Gent heft een retributie voor:

•             het overschrijden van de leentermijn voor materialen (telaatgeld)

•             allerlei diensten van administratieve aard

•             verkoop van o.a. gadgets, kledij en boeken

•             rondleidingen (commissie en spreekrecht)

•             evenementen en andere activiteiten

•             verloren, beschadigde en niet-teruggebrachte materialen