Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Datum van goedkeuring
dinsdag 30 mei 2023
Datum van bekendmaking
donderdag 1 juni 2023

Beschrijving

De Stad Gent heft een retributie voor diensten van administratieve aard verstrekt door diverse stedelijke diensten. Het OCMW Gent heft eenzelfde tarief voor dezelfde diensten. Elke vermelding van ‘retributie’ in dit reglement moet gelezen worden als ‘retributie of tarief’