Retributie en tarief voor het verstrekken van admi­ni­stra­tie­ve gegevens en publicaties

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Datum van goedkeuring
maandag 25 september 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 27 september 2023

Beschrijving

De Stad Gent heft een retributie voor diensten van administratieve aard verstrekt door diverse stedelijke diensten. Het OCMW Gent heft eenzelfde tarief voor dezelfde diensten. Elke vermelding van ‘retributie’ in dit reglement moet gelezen worden als ‘retributie of tarief’.