Reglement voor het ontlenen van materiaal via het Uitleenpunt

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
woensdag 29 juni 2016
Datum van bekendmaking
woensdag 29 juni 2016

Beschrijving

De Stad Gent stelt via het Uitleenpunt logistiek, audiovisueel, sport- en spelmateriaal ter beschikking aan:

1) erkende of betoelaagde of daarmee gelijkgestelde verenigingen of initiatieven, de in Gent gevestigde scholen en kinderopvanginitiatieven en de diensten van de Groep Gent en

2) andere verenigingen, voor gebruik in functie van publiek toegankelijke en niet-commerciële activiteiten.

Dit heeft als doel het Gentse verenigingsleven en middenveld te versterken, door ondersteuning te bieden bij het opzetten van activiteiten en evenementen, met uitzondering van privé-activiteiten en activiteiten met een persoonlijk of bedrijfsmatig winstoogmerk.