Reglement voor het ontlenen van educatief materiaal

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 22 november 2021
Datum van bekendmaking
dinsdag 23 november 2021

Beschrijving

De Stad Gent stelt educatief materiaal ter beschikking van scholen en erkende jeugdverenigingen, ter ondersteuning van hun lessen en andere activiteiten met een educatieve doelstelling.