Reglement voor het occasioneel gebruik van zalen van de lokale dienstencentra van het Openbaar Centrum voor Maat­schap­pe­lijk Welzijn van Gent

Orgaan van goedkeuring
Raad voor maatschappelijk welzijn
Datum van goedkeuring
woensdag 11 januari 2017
Datum van bekendmaking
woensdag 11 januari 2017

Beschrijving

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent stelt bepaalde zalen van zijn lokale dienstencentra, waarvan zij eigenaar of beheerder is, ter beschikking voor activiteiten van particulieren, feitelijke verenigingen en andere organisaties, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement.