Reglement voor het brengen van animatie op het openbaar domein

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 26 juni 2018
Datum van bekendmaking
donderdag 28 juni 2018

Beschrijving

De Stad Gent wenst een kader te scheppen waarin straatartiesten kunnen optreden in Gent.