Reglement voor erkenning/subsidiëring van vormings- en/of ont­moe­tings­ac­ti­vi­tei­ten voor senioren

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 januari 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 28 januari 2021

Beschrijving

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het budget, worden aan de Gentse seniorenverenigingen die door het college van burgemeester en schepenen conform dit reglement worden erkend, een subsidie verleend, volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld.