Reglement voor erkenning van initiatieven die stu­die­on­der­steu­ning bieden in Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 25 mei 2021
Datum van bekendmaking
woensdag 26 mei 2021

Beschrijving

De Stad Gent erkent initiatieven die gratis en laagdrempelig studieondersteuning bieden aan Gentse kinderen/jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie en hun gezin.

Kinderen/jongeren worden ondersteund in het verwerven van de nodige vaardigheden en attitudes om te komen tot zelfstandig werken. Daarnaast worden ook de ouders ondersteund bij het  versterken van hun begeleidingscompetenties.

Door met het hele gezin te werken aan meer betrokkenheid en het versterken van schoolse vaardigheden, zullen leerlingen komen tot een hoger welbevinden en betere schoolresultaten.