Reglement voor de erkenning van milieu- en natuur­ver­e­ni­gin­gen en gebieds­spe­ci­fie­ke werkgroepen van verenigingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 juni 2012
Datum van bekendmaking
donderdag 28 juni 2012

Beschrijving

De Stad Gent kan een milieu- en/of natuurvereniging erkennen volgens de modaliteiten en  voorwaarden zoals bepaald in het huidige reglement.