Reglement voor de erkenning van milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 juni 2012
Datum van bekendmaking
donderdag 28 juni 2012

Beschrijving

De Stad Gent kan een milieu- en/of natuurvereniging erkennen volgens de modaliteiten en  voorwaarden zoals bepaald in het huidige reglement.