Reglement voor de erkenning als Gents noord-zuidvereniging

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 14 december 2015
Datum van bekendmaking
dinsdag 15 december 2015

Beschrijving

De Stad Gent wil verenigingen die ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, Noord-Zuidsamenwerking en/of duurzame ontwikkeling als hoofddoel hebben erkennen en ondersteunen in hun dagelijkse werking.